11. augusta 2019
  • 0
by Admin

Level 1 je určený pre začiatočníkov, ktorí športujú zriedkavo alebo vôbec. V tomto pohybovom stupni si vysvetlíme a naučíme základné prvky a pohyby z Parkouru, Freerunningu a Kalisteniky. Z parkouru sú to základné preskoky cez prekážky a správne dopady a pády. Prechádzame si takisto základy freerunningu do ktorých patria kotúle, premety, kopy a akrobatické prvky na stenách a z prekážok.
Každý člen akadémie musí spĺňať niekoľko kondičných, silových a akrobatických predpokladov na to aby sa mohol posunúť do ďalšieho pohybového levelu. Z Kalisteniky sú to napríklad správne prevedené kľuky, zhyby, drepy, skoky a napríklad minútový vis na hrazde. V akrobacií musí člen spĺňať základné premety ako premet vpred, vzad a rondat. Zvládnuté musia byť tak isto základné preskoky a dopady z Parkouru.

Kapacita tréningu : 12 miest 
Čas tréningu: 60 min
Trénery :  Michal Barbier, Ján Kollár, André Zubko, Dávid Chomo 
Cena : 30e / mesiac ( 8 tréningov )
Trvanie kurzu : Školský rok 
Počet tréningov : 8 tréningov / mesiac 

Prihlášku do tréningu nájdete tu (kliknite)