Zásady ochrany osobných údajov

 

  1. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre organizátora tréningov v LA (Michala Barbiera), ktorý bude riadiť predmetnú udalosť, aby mohol využiť všetky fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na jeho ďalšie sírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva.
  2. Beriem na vedomie, že vyššie uvedená osoba uvedená v tomto vyhlásení majúca na starosti prípravu a zabezpečenie tréningu v LA a jeho zástupcovia má neobmedzene právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou LA a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, ktorú som poskytol organizátorovi tréningov sa mohla objaviť v televízii, konkrétne v káblových a miestnych televíznych programoch a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia.
  3. Zároveň svojim súhlasom na tomto dokumente sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorovi Michalovi Barbierovi, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s udalosťou ako sú sponzori, promóteri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.