6. júla 2019
  • 0
by Admin

Level 2 je určený pre ľudí, ktorým je už Parkour, Freerunning a Kalistenika známa a dosiahli potrebné pohybové predpoklady . V tomto pohybovom stupni sa učíme náročnejšie prvky z našich 3 disciplín, ktorým predchádza vybudovanie pohybových zručností ako je sila, flexibilita a podobne. Predpokladom účasti na kurze je splnenie podmienok pohybového levelu 1.
V rámci konceptu sa v leveli 2 učíme :
  •  Základné druhy rotácie a sált ( backflip, frontflip, sideflip, wallflip … )
  •  Zložitejšie preskoky a ich vzájomná nadväznosť ( kong do precízu, double kong … )
  • Stredne pokročilé gymnastické silové a kondičné prvky ( stojka, sklopka na hrazde 10 drepov na jednej nohe, 10 zhybov … )

Kapacita tréningu : 12 miest 
Čas tréningu: 60 min
Tréner:  Michal Barbier 
Cena : 30e / mesiac ( 8 tréningov )
Trvanie kurzu : Školský rok 
Počet tréningov : 8 tréningov / mesiac 

Prihlášku do tréningu nájdete tu (kliknite)