11. augusta 2019/ 0

Level 1 ( skupina A )

Level 1 je určený pre začiatočníkov, ktorí športujú zriedkavo alebo vôbec. V tomto pohybovom stupni si vysvetlíme a naučíme základné prvky a pohyby z Parkouru, Freerunningu a Kalisteniky. Z parkouru sú to základné preskoky cez prekážky a správne dopady a pády. Prechádzame si takisto základy freerunningu do ktorých patria kotúle, premety, kopy a akr …

11. augusta 2019/ 0

Level 1 ( skupina B )

Level 1 je určený pre začiatočníkov, ktorí športujú zriedkavo alebo vôbec. V tomto pohybovom stupni si vysvetlíme a naučíme základné prvky a pohyby z Parkouru, Freerunningu a Kalisteniky. Z parkouru sú to základné preskoky cez prekážky a správne dopady a pády. Prechádzame si takisto základy reerunningu, do ktorých patria kotúle, premety, kopy a akr …

6. júla 2019/ 0

Level 2

Level 2 je určený pre ľudí, ktorým je už Parkour, Freerunning a Kalistenika známa a dosiahli potrebné pohybové predpoklady . V tomto pohybovom stupni sa učíme náročnejšie prvky z našich 3 disciplín, ktorým predchádza vybudovanie pohybových zručností ako je sila, flexibilita a podobne. Predpokladom účasti na kurze je splnenie podmienok pohybového le …

6. júla 2019/ 0

Detská pohybová prípravka

Tréning je zameraný na všestranný rozvoj pohybových zručností, ktoré v budúcnosti zabezpečia pevný základ pre konkrétne športy a hlavne vytvoria pevnú a zdravú štruktúru pre vaše dieťa. Koncept je zložený z pohybových hier, pomocou ktorých bude dieťa motivované k rôznym cvičebným prvkom a neskôr k základným prvkom z parkouru, freerunningu a kaliste …

4. júla 2019/ 0

Open Gym

Open gym je čas, kedy si môžete prísť voľne zatrénovať do Limitless Academy v podmienkach a priestore, ktorý sme pre vás vybudovali. Výhodou nie sú len moderné gymnastické náradia a náčinia ale tak isto odborný dohľad našich trénerov, ktorý sú pripravení vám pomôcť. Prístup majú nie len členovia našich kurzov ale tak isto externý členovia rôznych v …