13. októbra 2018

Čo je to freerunning?

Freerunning, v preklade “voľný beh”, si môžeme predstaviť ako akrobatickú disciplínu, ktorá je spojením viacerých pohybových aktivít. Je t …

13. októbra 2018

Čo je to kalistenika?

Slovo kalistenika je spojením dvoch gréckych slov a to kallos – krása ( vychádzajúca z z estetiky ľudského tela a jeho dokonalosti ) a sthenos – sila …