Freerunning, v preklade “voľný beh”, si môžeme predstaviť ako akrobatickú disciplínu, ktorá je spojením viacerých pohybových aktivít. Je to napríklad gymnastika, atletika, tanec alebo rôzne bojové umenia. Freerunning je teda na rozdiel od Parkouru zameraný na estetickú stránku pohybu, pre ktorý sú typické premety, saltá a rotácie 

 

Freerunning predstavil Sebastien Foucan v roku 2003, ktorý bol taktiež pri novodobom zrode parkouru vo Francúzsku v roku 1980. Bol založený a inšpirovaný podobným umením pohybu ( parkour ), ktorý založil David Belle, Foucanov kamarát z dectva. freerunning spája prvky trikov a pouličných skokov, ktoré sú parkour komunitou považované za neefektívne a preto väčšina atlétov verí že by sme si ho z pakrourom nemali mýliť . Na začiatku bol freerunning zamieňaný s parkourom, no akonáhle sa freerunneri začali viac zaujímať o estetiku a nie o užitočnosť, stali sa z týchto dvoch štýlov rozdielne disciplíny.

 

Zakladatel Freerunningu – Sebastian Foucan

 

Vo freerunningu tak isto ako pri parkoure sme limitvaný len našou predstavivosťou a mentálnymi alebo fyzickými blokmi

 

 

 Parkour vs Freerunning ?

 

 

 

Tieto 2 pohybové disciplíny vznikali spoločne. Dvaja Francúzi ( David Belle a Sebastian Foucan ), ktorý sa zaslúžili o ich svetový rozkvet na začiatku trénovali spoločne na Parížskych sídliskách a predmestí. Avšak časom sa ich cesty rozdelili. David zostal na ceste pôvodného Parkouru, pri ktorom prekonávame prekážky efektívne, hravo a bezpečne. Parkour teda môžeme vnímať ako efektívny a hlavne užitočný spôsob ako prekonať rôzne prekážky aby sme sa dostali z bodu A do bodu B. Či to už robíme za účelom úteku alebo športu.

 

Wall flip o kmeň stromu ( Michal Barbier )

 

Filozofia freerunningu vychádza z mnohých bojových umení a bola inšpirovaná osobnosťami ako je Bruce Lee. Ako tvrdí sám Foucan ” vybrali sme z každého bojového umenia umenia niečo a spojili to do vlastného štýlu “. Foucan vyzdvihuje prvky individualizmu, slobody sebavyjadrenia a nasledovanie svojej vlastnej cesty.  Celá idea sa zakladá na tom byť ako dieťa, nechať svoju predstavivosť a hravosť  pracovať naplno.  Práve preto nájdeme vo Freerunningu mnoho prvkov z akrobacie, bojových umení a zmes rôznych športov. Rozdiel medzi freerunningom a Parkourom je v spôsobe prekonávania prekážok. Zatiaľ čo traceur dbá na rýchlosť a efektívnosť pohybu, freerunner aplikuje skôr estetické pohyby, ktoré často krát nemajú s prekonávaním prekážky nič spoločné. Toto je dôvod, v čom sa toľko freerunning líši od parkouru.

Z nášho pohľadu by sme mohli freerunning ohodnotiť ako divácky atraktívnejší šport, k čomu nasvedčuje aj rastúci záujem médií a filmového priemyslu oň. Od toho sa následne odvíja aj skutočnosť, že vznikajú rôzne súťaže a podujatia, kde každý účastník predvádza svoj vlastný štýl pohybu pred porotou. Jednou najpopulárnejšou medzinárodnou súťažou  je napríklad  Redbull – Art of motion, kde sa každoročne stretáva a súťaží medzi sebou svetová elita freerunnerov.

 

Redbull – Art of motion

 

 

Čo potrebujem k Freerunningu ?

 

Nepotrebuješ nič okrem tvojho tela. Ako je už spomenuté vyššie, sme limitovaný len vlastnou predstavivosťou a blokmi, ktoré si uchovávame. S vlastným telom sa dajú stvárať rôzne kúsky ale je potrebné myslieť na istú postupnosť, ktorú neodporúčame predbiehať.  Čo to znamená ? Povedzme, že sa chceme naučiť salto vpred. Ako prvý krok by sme mali byť schopný urobiť správny kotúľ vpred a následne kotúľ letmo. Následne premet vpred z hlavy a keď sa naučíme tento pohyb tak nasleduje premet vpred z rúk, ktorý je o niečo náročnejší. Po premetoch nasledujú saltá a v našom prípade teda salto vpred. Akonáhle sa naučíme základný pohyb, ktorým je napríklad naše salto vpred, tak sa s ním môžeme “vyhrať” a hľadať rôzne spôsoby otočiek a rotácii aby sme si ho spestrili. Môžeme ho spojiť napríklad s premetom alebo s rondatom. Môžeme pridať rotáciu alebo urobiť dvojité. Dosť populárne sú tak isto preskoky saltom, pričom sa snažíme ubalancovať doskok. Takto sa teda vieme krásne vyhrať v rámci freerunningu v prostredí, v ktorom trénujeme. A to sme si teraz opísali len salto vpred 🙂

 

Rozcvička v Limitless Academy

 

Ak sa chceš freerunningu venovať dlho a nepresedieť desiatky týždňov v sadre tak ako pri každom športe nesmieš zabúdať na poriadnu a kvalitnú rozcvičku. Pri freerunningu to môžeme ešte viac podčiarknuť pretože trénuješ viac s akrobaciou a potrebuješ mať zahriate a mobilizované telo (  šľachy, svaly, väzivá ). Ako spomíname v článku o kalistenike, potrebuješ si vybudovať pevný pilier, ktorým najlepšie obmedzíš riziko úrazu a z ktorého sa odvíjajú tvoje fyzické a psychické schopnosti.

 

Ako začať s freerunningom ?

 

Trénovať môžeš kdekoľvek a kedykoľvek no na začiatok ti odporúčame si nájsť skúseného človeka / trénera, ktorý ťa zasvätí do tohto športu a ukáže ti ako na to. Pokiaľ ide o freerunning alebo parkour, nájdi si bezpečné miesto, najlepšie telocvičňu, ktorú máš vybavenú žinenkami a potrebným náradím a náčiním. Postupovať by sme tak mali hlavne kvôli prevencií aby si sa nezranil a až keď budeš mať “skill” a natrénované až potom by si mal ísť do vonkajšieho prostredia.  V Limitless Academy sme sa roky usilovali o vybudovanie ideálnych podmienok na nácvik prvkov z freerunningu. Preto sa našim študentom darí ľahšie prekonávať strach a rýchlejšie napredovať pod dohľadom trénera.

 

Tréner Anton Blinov istí pri nácviku Wall flipu

 

Vždy si daj záležať na potrebnú a dôkladnú prípravu, nikdy sa nevrhaj do tohto športu bezhlavo ale vždy s rozumom a pokorou !